Цитати от Конфуций

Конфуций
“Три пътя водят към знанието: пътят на размишлението – това е най-благородният път, пътят на подражанието – това е най-лекият път и пътят на опита – това е най-горчивият път.” - ЗА ПОЗНАНИЕТО
“В древността хората са учили, за да се самоусъвършенстват. Днес – за да смаят другите.” - ЗА ПОЗНАНИЕТО
“Да не говориш с човек, с когото може да се говори, значи да изгубиш човека; да говориш с човек, с когото не бива да говориш, значи да губиш думите си. Умният човек не губи нито човека, нито думите си.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Ако направиш грешка и не я поправиш, това означава да направиш грешка.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Достойният човек е голям, без да бъде горделив; посредственият човек е горделив, без да бъде голям.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Най-великата доблест не е в това никога да не паднеш, а да се изправяш всеки път, когато паднеш.” - ЗА МОРАЛА
“Благородният човек предявява претенции към себе си, подлият – към другите.” - ЗА МЪДРОСТТА
“Да се пребориш с лошите навици е по-лесно днес, отколкото утре.” - ЗА ВРЕМЕТО
„Не скърби, че не заемаш висок пост, скърби, че си несъвършен. Не скърби, че никой не те знае, стреми се да се развиеш така, че да заслужиш известност.“ - ЗА РАБОТАТА, ЗА ЖИВОТА, РАЗНИ