kurs

Учебната програма се състои от няколко последователни степени. Завършването на първата е необходимо условие за членство.

Програмата включва традиционните знания от Изтока и Запада, представени на разбираем език и под съвременна форма. Изследването поставя ударение върху: практичността и формативната страна на ученията, както и върху сравнително изучаване на  Философиите, Науките, Изкуствата и Религиите. Това отваря път на познанието за Законите на Природата и Човека.

СТЕПЕНИ

І
Курс по практическа Философия и Психология

ІІ

 Въведение в мъдростта на Изтока
Теологически Символизъм
Философия на морала
История на античната и средновековната философия
Социополитика

ІІІ
Въведение в мъдростта на Изтока II, Реторика
Сравнителна религия
История на нововековната философия
Философия на науката
Упражнения по психология

ІV
Метафизическа естетика
История на съвременната философия
История на източната философия
Диалектика
Сравнителна религия ІІ

V
Сравнителна религия ІІІ
Древни езици
Антропогенеза


Космогенеза

VІІ
Астрология
Алхимия