Новият Акропол: Нашето начало

Културна Асоциация Новият Акропол е създадена през 1957 г. Оттогава тя цели да осигури на младите хора най-доброто философско образование – отговарящо на нашето съвремие, независимо и неограничено от каквито и да било религиозни, политически или социално-икономически влияния.

Започнат от професор Хорхе Анхел Ливрага, заедно с група млади университетски преподаватели и студенти, проектът скоро привлича водещи личности от света на изкуствата и културата. Фокусът, който събира всички тях заедно, е една идея и едно движение, които обогатяват ума и са обещаващи за всички.

В началото на седемдесетте, разширяването на социалните и културни дейности довежда до признаването на Асоциацията за държавно-одобрена организация в Аржентина. Горе-долу по същото време Новият Акропол започва да придобива международно измерение.

Днес Новият Акропол присъства в над 60 страни по света. Неговите над 18 000 активни членове и стотици хиляди привърженици се изразяват на повече от 20 езика и са от широк спектър на религиозни вероизповедания, етнически произходи и културни среди, предлагайки чудесен пример за братско съвместно съжителство и взаимно разбирателство.