Новият Акропол е международна организация с философски, културен и доброволчески характер. Нашата цел е да допринесем за развитието на човека, така че да стане осъзнато човешко същество и заедно да участваме в подобрението на нашите общества. Организацията е създадена в Аржентина през 1957 г. от философа и историк, професор Хорхе Анхел Ливрага. Днес Новият Акропол присъства в над 60 страни по света. Неговите над 19 000 активни членове и стотици хиляди привърженици се изразяват на повече от 20 езика и са от широк спектър на вероизповедания, етнически произходи и културни среди.

1. ДА НАСЪРЧАВАМЕ ИДЕАЛА ЗА УНИВЕРСАЛНО БРАТСТВО, ОСНОВАН НА УВАЖЕНИЕ КЪМ ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО, ОТВЪД РАСОВИ, ПОЛОВИ, КУЛТУРНИ, РЕЛИГИОЗНИ, СОЦИАЛНИ И ДРУГИ РАЗЛИЧИЯ.

Смятаме за необходимо да поощряваме уважението към различните идентичности и традиции, но в същото време, на фона на борбите между разнообразните социални, религиозни, политически, етнически и национални групи, искаме да засилим съзнанието за единството отвъд различията, за общия корен на Човечеството, което да допринесе за по-хармонично съжителство между хората, нациите, културите. Силата на този идеал за братство лежи в осъзнаването на това, което ни обединява, пред онова, което ни разделя; в разпознаването на универсалните човешки ценности и етични принципи заложени в недрата на всички хора.

2. ДА НАСЪРЧАВАМЕ ЛЮБОВТА КЪМ МЪДРОСТТА, КОЯТО ЧРЕЗ СРАВНИТЕЛНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФИЛОСОФИИ, РЕЛИГИИ, НАУКИ И ИЗКУСТВА, ВОДИ ДО ПОСТИГАНЕТО НА ЦЯЛОСТНОТО ПОЗНАНИЕ ЗА ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВО.

Любовта към истината и знанието тръгва от основния човешки стремеж за разпознаването и разбирането на света и на себе си. Ние разбираме философията като прешлен, който свързва различните страни и ъгли на човешкото познание, а не като още една специализация повече.

Философията може да събере изворите на миналото и настоящето, да обедини научните открития и духовния опит в една глобална, обширна и цялостна визия за света. Тогава се превръща в истинска сила за напредък, който търси не само изследване на мисловните пътища, но отива към най-практическите приложения в живота на индивида и обществото.

3. ДА РАЗВИВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО ОТ НАШИЯ ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ. ЧРЕЗ РАЗВИТИЕТО НА ПСИХИЧЕСКИТЕ, МОРАЛНИТЕ, УМСТВЕНИТЕ, ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ДРУГИ СПОСОБНОСТИ. ДА ПОСТИГНЕМ ЦЯЛОСТНО РАЗВИТИЕ НА ИНДИВИДА И НЕГОВАТА ЕСТЕСТВЕНА И АКТИВНА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТОВОТО И ПРИРОДАТА

Човешкото същество все още има огромен потенциал. Да го познаваме и развиваме е един от основните стълбове на самия живот и осигурява източник на дълготрайно удовлетворение. Постигането на хармония между мисли, чувства и дела е цел на всеки човек. Всестранното развитие на човека и откриването на най-добрите качества и ценности на човешката природа е вероятно единствената гаранция за придвижването към по-добър свят.

Стремежът да се осъзнаваме като индивиди би трябвало да води до нашата интеграция в природата и в обществото. И то не като обикновени наблюдатели, а като активни участници в света, който има нужда да бъде подобрен. Нашата работа цели постигането на по-добри индивиди, които да са главни герои на общественото развитие.

Столична Община – Район “Средец”

Сътрудничеството ни със Столична Община – Район “Средец” започна през 2011-та година. Радваме се, че имаме възможността с общи усилия да почистваме една малка част от парковете на столицата ни. Повече за съвместните ни инициативи от последните няколко години: 2018 , 2017, 2016, 20152014

Българско Национално Радио – Хоризонт

БНР подкрепя нашите всеобхватни философски лекции и доброволчески инициативи и с радост ни помага да ги популяризираме от 2009-та година насам. Чуйте някои от участията ни: Загадката Шекспир“, “Доброволчеството”, “Стархът от теторизма”

Природен парк ВИТОША

Сътрудничеството ни с Природен парк “ВИТОША започна през 2016 г, когато Новият Акропол осинови алеята между х. Бор и х. Планинарска песен с целта тя да бъде добре поддържана, а през 2017-та получихме първата си ГРАМОТА за извършената работа. Повече за еко-акциите ни на Витоша: 4 пъти през 2018-та г. , 5 пъти през 2017-та

Мисия Кестен

От години кестените в България боледуват. От 2013 до 2017 година ежегодно заедно с “Мисия Кестен” се борихме с причината – смъртоносния за фотосинтезата вредител – листоминиращият молец като събирахме окапалите листа на кестени в София. Повече за работата ни заедно през годините: 2017, 2016, 20152014,2013.