Защо мислим по един начин, а действаме по друг?

Защо мислим по един начин, а действаме по друг?

Защо мислим по един начин, а действаме по друг?

19 10, 2023
Категория - Образование

ФИЛОСОФСКИ КЛУБ – ТЪРСЕНЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ВАЖНИТЕ ИДЕИ ЗА ЖИВОТА - Обичаме да търсим заедно - обичаме да споделяме опит - обичаме да се усъвършенстваме

По време на кратката лекция Антонин Винклер, директорът на Новия Акропол България, подложи на анализ общо човешката способност да говорим и мислим възвишени и полезни идеи и едновременно да не успяваме да ги приложим на практика. Някои от споменатите причини са... Смятаме информацията за синоним на знанието - Не интегрираме познанието в цялата човешка личност - Нашите цели са прекалено краткотрайни - Използване на желанията като главният двигател - липса на смелостта в живота и още други... 

В дългия дебат, който беше главната част от вечерта, излезе наяве, че всеки участник има своя богат опит с темата и споделените примери и начини на решеване на проблема са обогатили всички присъстващи.
Обсъдихме моралният аспект на темата и няколко заключителни съвети за развитието на Волята.

  • Сподели:

Предстоящи събития