Курс по практическа Философия и Психология
 • 24 10, 2019
 • Курс
ЩО Е ТО ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ? В Новия Акропол се връщаме към класическото схващане за ФИЛОСОФИЯТА като ЛЮБОВ към М
 • 4

  Месеци
 • 15

  Посещения
 • 26

  Теми
 • 15

  Упражнения

Какво ще намерите в Новия Акропол

Познание

Познанието на себе си с помощта на най-добрите философски и психологически учения от човешката история. 

Развитие

Практическо развитие на духовните, психическите, моралните и други способности, добродетели и умения.

Споделяне

Приятелска среда на културни, любознателни и активни личности, които обичат да споделят познания и преживявания.

Креативност

Практически работилници за развитие на сръчността в художествени, артистични, музикални и други области.

Ангажираност

Възможности за реалното подобрение на обществото, в което живееш, чрез доброволчески проекти.

Толерантност

Уважение и толерантност към различията. Търсене на ценностите, които обединяват хората отвъд всички различия.

51013

Доброволци по света

4129

Доброволчески проекти 2018

3 383 125

Часове помощ 2018

1 103 252

Бенефициери 2018

КАЗАХА ЗА НАС