Курс по практическа Философия и Психология

 • 5

  Месеци
 • 17

  Посещения
 • 34

  Теми
 • 15

  Упражнения

КАКВО Е ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ?

Как да преодолея страха? Как да се ориентирам в душата си? На какво да опра щастието си? Родих ле се за първи път? Какво ме очаква след смъртта? Как да отстоявам моите ценности, без да стана асоциален? Какъв смисъл да дам на своя живот?… * Може ли Политиката да отразява морални ценности? Коя политическа система е Справедлива? Каква роля имаме като Индивиди в Обществото? Можем ли реално да го подобрим? …

Философията е науката и изкуството да живеем. Учи ни да мислим свободно. Учи ни да владеем себе си. Показва ни, как да живеем в кризи. Показва ни инструменти за подобрението на себе си. Единственият човек, който може да промени мен, съм аз самият. И ако не приложа на практика това, което знам, никога няма да се промени нищо в моя живот. Именно затова философията е практическа. 

В този КУРС ПО ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ черпим от най-великите идеи, учения и философии на Изтока и Запада. Черпим от Платон, Буда, Сократ, Конфуций и други..., с целта да открием онова, което може да се приложи в живота ни още днес.

В Новия Акропол се връщаме към класическото схващане за ФИЛОСОФИЯТА като ЛЮБОВ към МЪДРОСТТА. Да бъдеш философ е да търсиш ИСТИНАТА и да не спираш докато не я намериш. 

Това е курс за Душите, които търсят, за отворените умове, за хората готови да действат.


1. ФИЛОСОФИЯ: ПЪТ КЪМ СЕБЕ СИ
Защо Философията не е само умението да мисля, а предимно умението да живея. * Как да стана по-силен за моите житейски изпитания. * За какво е да водим морален живот? Надвременна и преходна етика. Откъде идват моралните ценности и кой ги определя? Как се отразява морален интегритет върху духовното развитие на човека? * От какво се състоим: Седем нива в човека и седем измерения в космоса. "Както горе, така и долу". * Има ли нещо в човека, което не подлежи на времето и пространството?

2. ЧОВЕК И ВСЕЛЕНА
Човек като огледало на Вселената. * Идеята за Бог във философията и в живота. * Жива ли е Вселената? * Накъде върви човешката еволюцията? * Основните Вселенски закони: Дхарма и Карма - как да живеем в съзвучие със закона за причината и следствието. 

3. СЪКРОВИЩА НА ИНДИЙСКАТА МЪДРОСТ
“Бхагавадгита” – Индийска философия – Раждаме ли се за първи път? Учението за Реинкарнация. * Как да решаваме вътрешните борби и конфликти: дух и материя, добродетели и пороци, страхове и предизвикателства, мисли и емоции…  Как да победим себе си? Основни инструменти за вътрешната работа над себе си.

4. ТИБЕТСКА МИСТИКА
Тибетска духовна традиция. * Елена Петровна Блаватска: “Гласът на Безмълвието” - наръчник за духовното ученичество: Правила за постигането на мистичното просветление. * Как да се ориентираме в душата си? * Интроспекция: Умението да разпознаеме вътрешните гласове на Интуицията и Емоцията, на духовното, психичното и материалното. * Как да постигнем контрол над своя Ум?

5. БУДА: ЗЛАТНИЯ СРЕДЕН ПЪТ
Живот и учение на Буда. * Как да постигнем освобождение от страданието? Будистка етика и психология. Правилно мислене, правилно говорене, правилно действие… * Стойността на кризите в човешкия живот и умението да ги преодоляваме * Анализ на книгата "Дхаммапада"

6. КОНФУЦИЙ
Живот и учение на Конфуций. * Умението да подредим себе си - Умението да подредим обществото. Универсалният ред в живота като път към вечната хармония (Дао). * Етичен и политически ред - визията за "идеална държава" в синхрон с вселенските закони.

7. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ДА ЖИВЕЕМ В ОБЩЕСТВОТО
Съжителството като изпитание: да живееш и да оставиш другите да живеят. * Проблемите на сегашния свят. Липса на визията и идеалите. Какво (не) е "Политика"? Индивид - Общество - Държава * Как се изгражда по-добър свят? Ролята на младежта в промяната.

8. ПЛАТОН и МИТЪТ ЗА ПЕЩЕРАТА
Как изглежда духовния свят със своите Идеи и Идеали? * Мит за Пещерата. Интерпретация на мита: психологическа, онтологическа, политическа. * Как де се освободим от Матрицата в обществата и в нашите собствени умове. 

9. АРИСТОТЕЛ
Кое добро е валидно за всички хора? Как да стана наистина щастлив? От къде извира човешкото щастие? * Нивата на познанието: от сетивата към метафизическите причини.

10. НЕОПЛАТОНИЗЪМ
Живот и учение на Плотин. Съзерцанието на Божественото Единно. Какво е мистика? Учение за земната и небесната Любов.

11. СОКРАТ И ВАЖНОСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Сократ - възпитанието на душата, морално формиране на човека. "Образованието е запалване на пламък, а не пълнене на съд." * Институцията "гражданин" - правата и задълженията на индивида в обществото. Да имат ли гласовете на всички хора една и съща тежест? Образованите и невежите, честните и престъпниците?

12. ЕГИПЕТСКА МЪДРОСТ
Справедливост като върховен идеал в обществото. Нормите на живота в най-одухотворената цивилизация от човешката история. * От “Книгата на мъртвите”: “Претегляне на сърцето” – какво очаква Душата след смъртта?

13. РИМ И СТОИЦИЗЪМ
Рим и идеалът наречен "Гражданин на света". * Стоицизъм - философия за времето на криза. Как да постигна душевна устойчивост и спокойствие. Как се владеят емоциите? 

14. ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ
Историческите уроци: защо е грешно да пренебрегваме исторически опит. "Нация, която забравила своята история е обречена да я повтори." * Паметта като двигател за бъдещето * Могат ли историческите събития да са плод на случайността? Съществуват ли законите или логиката на историята? 

15. ИСТОРИЯ И МИТОЛОГИЯ
Философски символизъм на митовете (Митът за потоп, Геройският мит, митът за Сътворението… ) Стойността на символите и техния език. Психологическа интерпретация на мита за Тезей и Минотавъра. Философско тълкуване на мита за Потоп * Как да четем книгите за историята?

16. ВРЕМЕВИ ЦИКЛИ
Как въврви времето: линейно или циклично? Как може да изглежда бъдещо, ако комбинираме историческото познание, анализ на настоящото човечество и познанието за природните закони? Защо почти всички предсказанията се оказват неверни? * Времеви цикли в космоса, на Земята и в човешкия живот * Психологическо и метафизическо измерение на еволюцията. * Времеви цикли: “Юги” – периоди на Космоса. “Ерата на водолея”. Митът за вечното завръщане.

17. СВОБОДА И СЪДБА
М. Цицерон и неговата идея за Историята. * Кибалион: "Вселената е умствена"... Вечните духовни Архетипи и тяхното отражение в еволюцията на Човечеството. * Коя е целта на развитието на всички човешки същества? Общата ни Съдба и индивидуалната свобода - Как и за какво да употребим своята свобода? * Нашето минало и нашето бъдеще. 

ПРАКТИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
По време на целия курс, в отделните теми ще са включени практическите идеи и упражнения за развитие на психическите способности: Съзнание, Внимание, Въображение, Памет, Интелигентност, Воля...

Курсът започва с безплатна презентация /встъпителна лекция/ - обявена винаги като самостоятелна отворена лекция в раздела "Събития". За предстоящата презентация кликнете ТУК.

Срещите на Курса са винаги един път седмично, или 19 - 21 ч. или 20 - 22 ч. , редовно в един и същ ден, освен ако не се пада официален празник. Цялата програма представлява 17 посещения.

Всяка вечер включва 2 части /около 50 мин./ с интерактивни лекции и упражнения и една кафепауза.

През 2020 г. ще се отвори още група:  18.11. (сряда 19 - 21 ч.)

Курсът е планиран присъствено. В случай на епидемични ограничения, курсът ще се проведе онлайн - в платформата Jitsi-meet. 

ЦЕНИ - при плащане наведнъж:  110 лв. / 78 лв. студенти / 48 лв. ученици
ЦЕНИ - при плащане на вноски:  4 х 32 лв. / 4 х 24 лв. студенти / 4 х 15 лв. ученици

За лекторите

Яна Кучерова
Яна Кучерова

Заместник директор на Новия Акропол

Философ, дългогодишен преподавател по философия, практическа психология и организатор на доброволчески и художествени проекти. 

Антонин Винклер
Антонин Винклер

Директор на "Новият Акропол България"

Философ, дългогодишен преподавател по философия, практическа психология, социополитика и организатор на доброволчески проекти. Повече информация ще намерите ТУК.

Дати

 • 18-11-2020 - 19ч.
 • Сподели: