Курс по практическа Философия и Психология

 • 5

  Месеци
 • 18

  Посещения
 • 18

  Теми
 • 15

  Упражнения

КАКВО Е ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ?

Как да преодолея страха? Как да се ориентирам в душата си? На какво да опра щастието си? Родих ли се за първи път? Какво ме очаква след смъртта? Как да отстоявам моите ценности, без да стана асоциален? Какъв смисъл да дам на своя живот?… * Може ли Политиката да отразява морални ценности? Коя политическа система е Справедлива? Каква роля имаме като Индивиди в Обществото? Можем ли реално да го подобрим? …

Философията е науката и изкуството да живеем. Учи ни да мислим свободно. Учи ни да владеем себе си. Показва ни как да живеем в кризи. Показва ни инструменти за подобрение на себе си. Единственият човек, който може да ме промени, съм аз самият. И ако не приложа на практика това, което знам, никога нищо няма да се промени в моя живот. Именно затова философията е практическа

В този КУРС ПО ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ черпим от най-великите идеи, учения и философии на Изтока и Запада. Черпим от Платон, Буда, Сократ, Конфуций и други..., с целта да открием онова, което може да се приложи в живота ни още днес.

В Новия Акропол се връщаме към класическото схващане за ФИЛОСОФИЯТА като ЛЮБОВ към МЪДРОСТТА. Да бъдеш философ е да търсиш ИСТИНАТА и да не спираш докато не я намериш. 

Това е курс за Душите, които търсят, за отворените умове и са готови да действат.

Това е курс за хората, които се интересуват не само от своето собствено усъвършенстване, а и от обществото и света, в който живеем.

1. ФИЛОСОФИЯ: ПЪТ КЪМ СЕБЕ СИ
Защо Философията е не само умението да мисля, а предимно умението да живея? * Как да стана по-силен за моите житейски изпитания? * За какво помага това да водим морален живот? Надвременна и преходна етика. Откъде идват моралните ценности и кой ги определя? Как се отразява моралния интегритет върху духовното развитие на човека? * От какво се състоим: Седем нива в човека и седем измерения в космоса. "Както горе, така и долу". * Има ли нещо в човека, което не е подвластно на времето и пространството?

2. ЧОВЕК И ВСЕЛЕНА
Човек като огледало на Вселената. * Идеята за Бог във философията и в живота. * Жива ли е Вселената? * Накъде върви човешката еволюция? * Основните Вселенски закони: Дхарма и Карма - как да живеем в съзвучие със закона за причината и следствието. 

3. СЪКРОВИЩА НА ИНДИЙСКАТА МЪДРОСТ
“Бхагавадгита” – Индийска философия – Раждаме ли се за първи път? Учението за Реинкарнация. * Как да се справяме с вътрешните борби и конфликти: дух и материя, добродетели и пороци, страхове и предизвикателства, мисли и емоции…  Как да победим себе си? Основни инструменти за вътрешната работа над себе си.

4. ТИБЕТСКА МИСТИКА
Тибетска духовна традиция. * Елена Петровна Блаватска: “Гласът на Безмълвието” - наръчник за духовното ученичество: Правила за постигане на мистичното просветление. * Как да се ориентираме в душата си? * Интроспекция: Умението да разпознаеме вътрешните гласове на Интуицията и Емоцията, на духовното, психичното и материалното. * Как да постигнем контрол над своя Ум?

5. БУДА: ФИЛОСОФИЯ ЗА ВРЕМЕТО НА КРИЗА
Живот и учение на Буда. * Как да постигнем освобождение от страданието? Будистка етика и психология. "Златният среден път." Правилно мислене, правилно говорене, правилно действие… * Стойността на кризите в човешкия живот и умението да ги преодоляваме * Анализ на книгата "Дхаммапада"

6. КОНФУЦИЙ
Живот и учение на Конфуций. * Умението да подредим себе си - Умението да подредим обществото. Универсалният ред в живота като път към вечната хармония (Дао). * Етичен и политически ред - визията за "идеална държава" в синхрон с вселенските закони.

7. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ДА ЖИВЕЕМ В ОБЩЕСТВОТО
Съжителството като изпитание: да живееш и да оставиш другите да живеят. * Проблемите на сегашния свят. Липса на визия и идеали. Какво (не) е "Политика"? Индивид - Общество - Държава * Как се изгражда по-добър свят? Ролята на младежта в промяната.

8. ПЛАТОН и МИТЪТ ЗА ПЕЩЕРАТА
Как изглежда духовния свят със своите Идеи и Идеали? * Мит за Пещерата. Интерпретация на мита: психологическа, онтологическа, политическа. * Как да се освободим от Матрицата в обществата и в нашите собствени умове. 

9. АРИСТОТЕЛ
За да съжителстваме добре заедно, се нуждаем от щастие и независимост:  Как да стана наистина щастлив без оглед на обстоятелствата? Кое добро е валидно за всички хора?  * Нивата на познанието: от сетивата към метафизическите причини.

10. НЕОПЛАТОНИЗЪМ
Живот и учение на Плотин. Съзерцанието на Божественото Единно. Какво е мистика? Учение за земната и небесната Любов.

11. СОКРАТ И ВАЖНОСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Сократ - възпитание на душата, морално формиране на човека. "Образованието е запалване на пламък, а не пълнене на съд." * Институцията "гражданин" - правата и задълженията на индивида в обществото. Да имат ли гласовете на всички хора една и съща тежест? Образованите и невежите, честните и престъпниците?

12. ЕГИПЕТСКА МЪДРОСТ
Справедливостта като върховен идеал в обществото. Нормите на живот в най-одухотворената цивилизация от човешката история. * От “Книгата на мъртвите”: “Претегляне на сърцето” – какво очаква Душата след смъртта?

13. РИМ И СТОИЦИЗЪМ
Рим и идеалът наречен "Гражданин на света". * Стоицизъм - философия за времена на криза. Как да постигна душевна устойчивост и спокойствие. Как се владеят емоциите? 

14. ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ
Историческите уроци: защо е грешно да пренебрегваме историческия опит. "Нация, която е забравила своята история е обречена да я повтори." * Паметта като двигател за бъдещето * Могат ли историческите събития да са плод на случайността? Съществуват ли законите или логиката на историята? 

15. ПОЗНАНИЕ И ОБЕКТИВНОСТ
Методи на тълкуване на истината и историята * Защо дезинтерпретират историята? * Можем ли да мислим обективно? Ако не - Как да четем книгите с цел обективно познание? * Евристика - умението да работим с източници на информация: от Херодот до Уикипедия.

16. ИСТОРИЯ И МИТОЛОГИЯ
Философски символизъм на митовете (Митът за потопа, Геройският мит, Митът за Сътворението… ) Стойността на символите и техния език. Психологическа интерпретация на мита за Тезей и Минотавъра. Философско тълкуване на мита за Потопа.

17. ВРЕМЕВИ ЦИКЛИ
Как се движи времето: линейно или циклично? Как може да изглежда бъдещо, ако комбинираме историческото познание, анализа на настоящото човечество и познанието за природните закони? Защо почти всички предсказания се оказват неверни? * Времеви цикли в космоса, на Земята и в човешкия живот * Психологическо и метафизическо измерение на еволюцията. * Времеви цикли: “Юги” – периоди на Космоса. “Ерата на водолея”. Митът за вечното завръщане.

18. СВОБОДА И СЪДБА
М. Цицерон и неговата идея за Историята. * Кибалион: "Вселената е умствена"... Вечните духовни Архетипи и тяхното отражение в еволюцията на Човечеството. * Коя е целта на развитието на всички човешки същества? Общата ни Съдба и индивидуалната свобода - Как и за какво да употребим своята свобода? * Нашето минало и нашето бъдеще. 

ПРАКТИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
По време на целия курс, в отделните теми ще бъдат включени практически идеи и упражнения за развитие на психическите способности: Съзнание, Внимание, Въображение, Памет, Интелигентност, Воля...

Курсът понякога започва с безплатна презентация /встъпителна лекция/ - обявена винаги като самостоятелна отворена лекция в раздела "Събития". За предстоящата презентация кликнете ТУК. (Не е задължителна, въпреки това препоръчваме да я посетите.)

Срещите на Курса са винаги един път седмично, или 19:30 - 21:30, или 20 - 22 ч., редовно в един и същ ден, освен ако не се пада официален празник. Цялата програма се състои от 18 посещения.

Всяка вечер включва 2 части /по около 50 мин./ с интерактивни лекции и упражнения и една кафепауза.

През 2024 г. планираме да отворим 3 групи, всички през есента /септември - срещи в понеделник от 20 ч., октомври - срещи в четвъртък от 19,30 ч. и ноември - ще бъде уточнено.

Курсът е планиран само под присъствена форма. 


ЦЕНИ - при плащане наведнъж:  169 лв. / 119 лв. студенти
ЦЕНИ - при плащане на вноски:  3 х 65 лв. / 3 х 45 лв. студенти 

Цената на курса е определена така, че да се покриват разходите свързани с организацията на обучението. Както лекторите, така и други лица-организатори участват като доброволци.

За лекторите

Яна Кучерова
Яна Кучерова

Заместник директор на Новия Акропол

Философ, дългогодишен преподавател по философия, практическа психология и организатор на доброволчески и художествени проекти. 

Антонин Винклер
Антонин Винклер

Директор на "Новият Акропол България"

Философ, дългогодишен преподавател по философия, практическа психология, социополитика и организатор на доброволчески проекти. Повече информация ще намерите ТУК.

Дати

 • 16-09-2024 - 20:00ч.

Мнения

Eмилия Згурова, 24 г., мениджър проекти

Курсът ми даде нов поглед над инструментите на себепознанието, усещането за вътрешния ми глас и по-дълбокото разбиране за света, който ни заобикаля. Беше повратна точка по пътя на едно по-осъзнато личностно развитие.

Юлия Лилова, 17 г., ученик

Благодарение на уводния курс (по приложна философия) в “Новият Акропол” аз пробудих в себе си интерес към философията, който с голямо удоволствие продължавам да развивам и днес, а смятам – и за в бъдеще. На всяка лекция, която посетих, се запознах с добре структурирано и подходящо предадено познание по различни теми. Смятам курсът за едно необходимо решение за всеки, който търси и е готов да разшири погледа си върху живота, откривайки в себе си любов към мъдростта!

Владимир Владимиров, 44 г., административен работник

Останах удовлетворен от посетения курс по практическа философия. И преди това имах своите представи, но по време на курса успях да ги изясня, подредя и задълбоча. Благодаря на организаторите.

Дарина Георгиева, 26 г., учител

Това, което най-много ми харесваше по време на курсa бе чувството след като си тръгвахме. Беше необяснимо усещане за лекота и спокойствие на ума, сякаш всичко ти е вече по-ясно защо се случва по определения начин. И в същото време знаеш, че вече си усвоил много неща, знаеш вечни закони и ти се иска да ги разкажеш на всички.

Аделина Михалкова , 56 г

Прекрасен, много загадъчен, но разбираем. Ново, дълбоко, структурирано познание. Дарява с мъдрост и дава отговор на дълбоки, потулени въпроси. Благодаря!

Теодора Петрова , 26 г., Биолог и Проектен Мениджър

Курсът по Практическа Философия систематизирано излага пред ученика как най-големите философи, духовни авторитети и мислители са отговорили на големите въпроси на живота, които всички си задаваме. В моето забързано ежедневие, да имам няколко часа на седмица, в които да се потопя в хилядолетната мъдрост за човешката същност и законите в обществото и природата поднесено по лесен, логичен и интересен начин, е много ценно.

Христофор Начев, 33 г., юрист

Прекрасен, животопроменящ курс. Чудесни преподаватели.

Стоян Костанцапиев, 26 г.

Намирам курса „Сравнителна философия на Запада и Изтока“ за чудесен начин всеки, който иска да придобие цялостна представа за сходствата между най-влиятелните идеи от древността до модерни времена и тяхната практическа значимост за житейския ни път.

 • Сподели: