Събития

Времето и Вечността
  • Семинар
  • 27-07-2021

Тайните на Времето от гледна точка на Философията и Науката. Вечността, трайността и времето. Каква е човешката съдба във времето?

Философията като духовен път
  • Лекция с дебат
  • 09-09-2021

Философията - това не са интелектуални спекулации, а най-древният път към духовността. Елате да видите!

Познай себе си!
  • Лекция с дебат
  • 20-09-2021

Отворена презентация на Курса по практическа Философия и Психология

Сподели Мъдростта
  • Отворено четене
  • 19-11-2021

ONLINE - Философска вечер по случай Световния ден на Философията - UNESCO

Философия и Психология за твоите ежедневни проблеми и житейски предизвикателства. Лекции, дебати, упражнения.

Познайте по-добре тайните на мъжката и женската психика и техните нужди. Открийте 8-те основни Архетипа с техните типични качества, сили и слабости. Подобрете по естествен начин комуникацията с отсрещния пол!

Всичко необходимо, за да станете добър оратор.

Познай своя личностен тип и развивай своите познавателни способности!

Как да общуваме с агресивните хора, как да критикуваме, как да спорим...?

Емоционална Интелигентост на практика.

Ще ви помогнем да се ориентирате в "дълбината психология" на К.Г. Юнг и да извлечете от нея много практически приложения за живота.