Събития

Да вдигнем воала на алегорията и да открием дълбоки философски, психилогически и морални идеи заложени в прочутия мит за Херакъл (Херкулес).

Познай себе си!
  • Лекция с дебат
  • 2019-10-10 19:00:00

Отворена презентация на Курса по практическа Философия и Психология

Херман Хесе - литературна вечер
  • Лекция с дебат
  • 2019-11-12 19:00:00

Философски и психологически анализ на творбите на Хесе. Търсене на хармония между вътрешното и външното, индивидуалното и колективното...

Сподели Мъдростта
  • Отворено четене
  • 2019-11-21 19:00:00

Философска вечер по случай Световния ден на Философията - UNESCO

Духовната история на Траките и основните идеи на орфическата духовна традиция