Дейност

ФИЛОСОФИЯ - ДОБРОВОЛЧЕСТВО - КУЛТУРА

ДОБРОВОЛЧЕСТВО

Никога няма да ни омръзне да сме полезни

А на Теб?
Почистване на паркове

от 2010 г. ежегодно пролетно почистваме парк Борисова градина в сътрудничество със Столична Община

Организираме дарителски кампании и посещаваме хора в нужда по българските села (район Плевен), където даряваме хранителни продукти, дрогерия и своето внимание в общуване със самотни, болни или много възрастни хора в трудно социално положение

През 2017-та г. „осиновихме“ алея на Витоша /между хижите Бор и Планинарска песен/ и с подкрепата на "Природен парк Витоша“ я поддържаме като с 5 акции годишно почистваме и поправяме дървените й мостове

От 2010 до 2018 г. посещавахме редовно Домове за деца без родителска грижа с нашите програми на игри, творчески занимания, спорт и други полезни за живота педагогически дейности

ФИЛОСОФИЯ

Търсим познание за себе си и света

Търсиш ли?
Практична

За нас философията не е суха теория от прашасали книги, напротив – ТЯ Е ЖИВАТА ФИЛОСОФИЯ, променяща човешки съдби. Това е философията в действие, тази която ни учи как да прилагаме на практика в ежедневните си изпитания споделената мъдрост от Изтока и Запада, от древността и модерните времена.

Философията е Любов към Мъдростта, която е част от човешката природа, а не нещо изключително и елитарско. Всеки човек, който търси: "Кой съм? Откъде идвам? Накъде отивам? Защо ми се случват точно тези неща?..." ... е философ, без оглед на неговото образование.

За нас Философията е синтез на човешкото познание, а не още една специалност повече. Нашето обучение търси отношения между нещата, цялостен поглед върху света като едно цяло. Не ни харесва едностранчивата специализация, която създава "коне с капаци". Философията е път към цялостно познание, започвайки от познанието за себе си и достигайки до най-големите истини за вселената и нейните закони.

Философията като наука и изкуство да живеем, която се опира на правилно мислене, чувстване и действие, като съзвучието между теория и практика. Затова трябва да включва и други области: Психология, Политика, История, Екология и т.н.

КУЛТУРА

Обичаме културата с послание

С послания

Обичаме да създаваме и да се обогатяваме с култура с философски послания, която черпи от ценностите на всички народи и може да бъде разбрана и преживяна от всеки

Жизнена култура, която влизайки в контакт със зрителя, да го трансформира и да му помага да събуди най-доброто в себе си в морален и психически смисъл

Култура, провеждана на доброволческа база, целяща да разширява мисловните и емоционалните хоризонти на зрителите и участниците, която развива чувството за красота и справедливост, водейки човека към духовността

Активна дейност, която развива въображението и изобретателността, практическата срчност, било то ръчна, словесна или емоционална...

Бъдещи събития

Стани доброволец!

Свържи се с нас