К. Г. Юнг: Мандала и Алхимията на Душата

К. Г. Юнг: Мандала и Алхимията на Душата

К. Г. Юнг: Мандала и Алхимията на Душата

22 02, 2023
Категория - Образование

На 22.02.2023 се проведе онлайн събитие на тема  - К. Г. Юнг: Мандала и Алхимията на Душата. Събитието беше под формата на уебинар - лекция, посветен на Юнг и неговите учения.

След кратко историческо въведение в личността К. Г. Юнг и неговата дейност, покрихме темите:

  • Процес на формирането на т.н. ЦЯЛОСТНА ЛИЧНОСТ отразен в езика на символите
  • Архетипите в колективната психика и техните символи в нашия живот
  • Мандала – символ на Истинския Аз, на Цялостната личност
  • АЛХИМИЯ - изчерпателен символизъм на процеса на себереализацията
  • Душата и духовност: идеята за Бог и душевното развитие
  • Анализ на сънищата съдържащи алхимически символизъм - с примери от практиката на К. Г. Юнг изведена от неговите книги

Участниците изпратиха множество положителни отзиви, ето някои от тях:

"Изключително интересна лекция. Представихте я по интересен и достъпен начин. Голямо благодаря от мен. Ще следя и предстоящите ви събития."

"Изключително богата лекция и повод за много размишления. Благодаря!"

  • Сподели:

Предстоящи събития

Тренинг по ПАМЕТ
Тренинг по ПАМЕТ

Антонин Винклер

Духове на Природата
Духове на Природата

Антонин Винклер