КУРС: ХРАНА ЗА ДУШАТА

КУРС: ХРАНА ЗА ДУШАТА

КУРС: ХРАНА ЗА ДУШАТА

20 09, 2012
Категория - Образование

Новият Акропол проведе:

Курс по практическа философия “Храна за душата”

Курсът се състоя от 15 лекции, които се провеждаха един път седмично, всеки четвъртък от 19 часа в седалището на Новия Акропол в София, на ул. Ген. Паренсов № 28.

Теми на курса “Храна за душата”:

Човек и Вселена:
Седем измерения в човека и в природата – Надвременната етика и морал.

Хилядолетна Индия: “Бхагавадгита”
Как да победим себе си? Законите на природата: Дхарма, Карма. Реинкарнация.

Тайните на Тибет:
Как да чуем своя вътрешен глас? – Вътрешният Път към Мъдростта
Текстът: “Гласът на безмълвието”

Будистка Философия:
Как да постигнем освобождение от болката и страданието?
Живот и учение на Буда

Конфуций: Универсалният ред в живота на човека и обществото;
Редът като ключ към хармонията; Живот и учение

Египет: Ритуален и магически смисъл на живота;
Инициационни Мистерии; Публичен морал; Египетските папируси

Сократ: Как да стана философ? Умението да мислим
Аристотел: Как да стана щастлив? Какво е Добро за човека?

Платон: Къде живеят Мечтите и Идеалите?
Идеалната държава. Митът за безсмъртност на Душата

Практическа Философия: Проблемите на съвременния свят
Как да стана истински Индивид? Справедливото общество;
Умението да съжителстваме

Стоицизъм: Как да постигна вътрешно спокойствие?
Становище на мъдреца към живота и смъртта: Сенека, Епиктет, Марк Аврелий

Неоплатонизъм: Живот и учение на Плотин
– Какво е Красота? Небесната и земната Любов; Съзерцанието на Душата

Философия на историята: Древността на човечеството;
Митовете и историческата памет; Как ще изглежда бъдещето?

Човекът и неговите цикли: “Юги” или периоди на света
Митът за вечното завръщане – Астрологически периоди в историята.
Криза на нашата ера.

Надвременната философия и нейните прояви:
Философските школи и формирането на философа.
Питагорейска философска школа.

Допълнителна тема: Практическа психология
Как да подобрим своите основни качества: Съзнание, Внимание, Памет, Воля.

  • Сподели: