KУРС: KОЙ СЪМ АЗ?

KУРС: KОЙ СЪМ АЗ?

KУРС: KОЙ СЪМ АЗ?

02 09, 2013
Категория - Образование

Новият Акропол стартира:

КУРС ПО ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
“КОЙ СЪМ АЗ?”,

чиято първа лекция бе на 30 септември 2013 г. (понеделник), от 19 ч., в седалището ни на адрес гр. София, ул. Генерал Гурко № 38, ет. 2. Курсът се състои от 15 лекции, които се провеждат един път седмично, всеки понеделник, от 19
часа.

Теми на курса по ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ “Кой съм аз?”:

Човек и Вселена: Седем измерения в човека и в природата
– Надвременната етика и морал – Идеята за Бог.

Хилядолетна Индия: “Бхагавадгита” – Законите на Вселената:
Дхарма, Карма. Реинкарнация. Как да победим себе си?

Тайните на Тибет: текстът: “Гласът на Безмълвието”.
Как да чуем своя вътрешен глас? Елена Петровна Блаватска

Будистка Философия: Живот и учение на Буда. Дхаммапада.
Как да постигнем освобождение от страданието?

Конфуций: Живот и учение. Универсалният ред в живота
като път към вечната хармония на Дао.

Египет: Инициационни Мистерии. Ритуален и магически смисъл
на живота. Публичен морал. “Претегляне на сърцето”.

Сократ: Как да стана философ? Умението да водим диалог.
Аристотел: Как да стана щастлив? Нивата на познанието.

Платон: Къде живеят Мечтите и Идеалите? Безсмъртност на
Душата. Митът за пещерата: от илюзията към Познанието.

Социополитика: проблемите на съвременния свят.
Как да стана истински Индивид? Справедливото общество.
Умението да съжителстваме. Практическа философия.

Стоицизъм: Как да постигна вътрешното спокойствие?
Становище на мъдреца към живота и смъртта.
Сенека – Епиктет – Марк Аврелий.

Неоплатонизъм: Живот и учение на Плотин.
Съзерцанието на Божественото Единно. Какво е мистика?

Херметически науки: Алхимия, умението на Трансформацията.
Астрология, отношенията на Макрокосмоса и Микрокосмоса.

Философия на историята: Откъде идваме и накъде отиваме?
Митовете и историческата памет. Как ще изглежда бъдещето?

Човек и неговите цикли: “Юги” – периоди на света. “Ерата наводолея”.
Митът за вечното завръщане. Криза на нашата ера.

Надвременна философия: Питагорейска езотерична школа.
Философските школи и формирането на философа. На какви стойности да се доверяваме?

Допълнителна тема: Практическа психология
Как да подобрим своите основни качества:
Съзнание, Внимание, Памет, Воля. Теория и практика.

  • Сподели:

Предстоящи събития