ЛЕКЦИЯ: ЕРИХ ФРОМ

ЛЕКЦИЯ: ЕРИХ ФРОМ

ЛЕКЦИЯ: ЕРИХ ФРОМ

30 09, 2014
Категория - Образование

Новият Акропол проведе лекция на тема: ЕРИХ ФРОМ

в петък, на 12 декември 2014 г., от 19 ч., в нашето седалище
на адрес гр. София, ул. Генерал Гурко 38, ет. 2.

Ето подтемите, с които лекцията ни запозна:

  • Живот и творби
  • Психоанализ и терапия – как да лекуваме душата си?
  • Човекът и умението да съжителстваме
  • Визия за нов човек и ново общество
  • Сподели:

Предстоящи събития