ЛЕКЦИЯ: КАК ДА РЕШАВАМЕ КОНФЛИКТИ?

ЛЕКЦИЯ: КАК ДА РЕШАВАМЕ КОНФЛИКТИ?

ЛЕКЦИЯ: КАК ДА РЕШАВАМЕ КОНФЛИКТИ?

29 09, 2014
Категория - Образование

Новият Акропол проведе лекция на тема: КАК ДА РЕШАВАМЕ КОНФЛИКТИ?

Събитието се проведе в понеделник, на 06 октомври 2014 г., от 19 ч., в нашето седалище на адрес гр. София, ул. Генерал Гурко 38, ет. 2.

Ето подтемите, с които лекцията ни запозна:

  • Причини за конфликтите в човека и в обществото 
  • Вътрешен и външен конфликт
  • Конфликт на стойности, мнения, интереси…
  • Конструктивна и деструктивна критика
  • Ролята на комуникацията и на примера 

За повече информация и въпроси:
info@akropol.bg; тел. +359 884 790 236

  • Сподели: