Лекция: Китайската астрология

Лекция: Китайската астрология

Лекция: Китайската астрология

10 08, 2012
Категория - Образование

На лекцията за КИТАЙСКАТА АСТРОЛОГИЯ говорихме за разликата между днешната астрология и класическата, т.е. китайската, египетската, и т.н. Модерната “хороскопия”, в която се е превърнала астрологията днес, задоволяваща не повече от любопитството.

От древността много от най-мъдрите и прочути личности се занимавали с Астрология – такива, които не могат да бъдат обвинени в шарлатанство. Показват ни, че Астрологията е наука, която е имала и продължава да има своята езотерична и своята публична част. В езотеричната си част тя е наука за отношенията между Макро- и Микрокосмоса, т.е. човека. Включва астрономията, като част от науката, която се занимава с физическия аспект на Вселената.

Но освен това изучава течението и проявите на Живота във Вселената, неограничавайки се с физическите форми. И като едно от практическите приложения включва и днес толкова исканите хороскопи и тяхното тълкуване, предсказване на бъдещите събития и т.н.

В Новият Акропол се връщаме към класическото схващане за астрология, което ни учи, че

“Мъдрият човек владее звездите, а глупакът е превъзмогнат от тях.”

Става дума за нашите “вътрешни звезди”, което ще рече Елементи (физическите, психическите, духовните), от които се състоим и които не са различни от Елементите, които са съставни части на небесните тела, които според традиционната Астрология не са само “тела”, а същества, притежаващи и други – метафизически и трансцендентни измерения. Да четем във великата книга на Космоса означава да откриваме – какво се случва в самите нас.

Астрологията е още един начин – как да разберем себе си и Природата; как да познаем и разберем останалите хора, за да имаме по-добри отношения.

В Китайската астрология това се осъществява чрез комбинацията на:

  • 12-те зодии: Дракон, Змия, Кон, Коза, Маймуна, Петел, Куче, Прасе, Плъх, Бивол, Тигър, Заек
  • в комбинация с петте Елемента: Огън, Метал, Дърво, Вода, Земя
  • и с двете основни Сили във Вселената: Ян и Ин, Мъжкият и Женският Принцип

И така, всеки човек е един неповторим Индивид, който може да търси смисъл на живота си и своето собствено развитие с помощта на Астрологията.

——————–

Заповядайте на следващите наши лекции, за които можете да разбирате от сайта ни. Ще се радваме да дискутираме заедно темите от лекциите.

  • Сподели:

Предстоящи събития