ЛЕКЦИЯ: ВЛАСТТА НАД СЕБЕ СИ

ЛЕКЦИЯ: ВЛАСТТА НАД СЕБЕ СИ

ЛЕКЦИЯ: ВЛАСТТА НАД СЕБЕ СИ

23 10, 2014
Категория - Образование

Новият Акропол проведе лекция на тема: ВЛАСТТА НАД СЕБЕ СИ

Събитието се проведе във вторник,
на  11 ноември 2014 г., от 19 ч., в нашето седалище
на адрес гр. София, ул. Генерал Гурко 38, ет. 2.

Ето подтемите, с които лекцията ни запозна:

  • От какво се състои човекът?
  • Йерархия на силите в човека
  • Контрол над ума, емоциите, тялото
  • Прояви на Волята

За повече информация и въпроси:
info@akropol.bg; тел. +359 884 790 236

  • Сподели: