Литературен клуб: Платон - "Федон"

Литературен клуб: Платон - "Федон"

Литературен клуб: Платон - "Федон"

08 10, 2021
Категория - Дебати

В началото на октомври в Новия Акропол се проведе поредното събиране на литературния клуб. Произведението, предмет на обсъждане този път, бе диалогът на Платон „Федон“. Да се докоснеш до Платоновите произведения винаги е едно голямо предизвикателство – пред интелекта и разбиранията на читателя, но най-вече пред философското му мислене. 

Основна тема, върху която осъденият на смърт Сократ разсъждава в последните си часове преди изпълнението на смъртната му присъда, заобиколен от най-близките си приятели - философи е: безсмъртна ли е душата, каква е връзката й с тялото и с живота, откъде идва тя на този свят и къде отива след смъртта. Въпроси, които са неотменна част от човешкото битие и които очевидно са били разглеждани задълбочено още преди хилядолетия. Въпроси, които съвременният човек най-често съзнателно избягва да си поставя, което предизвиква чести психологически проблеми. И точно това прави диалога Федон толкова ценен – каква по-голяма придобивка бихме могли да получим като читатели, ако успеем да прозрем идеите на великия древногръцки философ по тези фундаментални въпроси и ако открием за себе си отговорите (или поне част от тях)? 

Прочитът на произведението ни оставя очаровани от многопластовата структура на интелектуалните и мистични прозрения на Сократ, но и безмълвни пред смелостта на истинския философ, който до такава степен е превъзмогнал страха от смъртта посредством философията, че сам вдъхва надежда на приятелите си, преди да изпие отровата. 

Литературният клуб всъщност само постави началото на дебати между участниците, които със сигурност всеки ще продължи в един вътрешен разговор със себе си.

  • Сподели:

Предстоящи събития