Литературен клуб - Сенека

Литературен клуб - Сенека

Литературен клуб - Сенека

09 02, 2024
Категория - Дебати

В началото на месец февруари се проведе поредният литературен клуб, посветен на нашия редовен "гост":  Луций Сенека. Отново се върнахме към книгата "Нранствените писма до Луцилий", за да обсъдим още две глави от книгата пълна с вдъхновения и огромен житейски опит на автора. Коментираните писма засягат теми, които се отнасят до всеки човек: смъртта и начинът, по който я приема мъдър човек; природата на човешкия дух, който има божествен корен; опорите на душевната невъзмутимост, които се коренят в добре управлявания ум и други.

Дебатът, който предизвикаха писмата, продължи още по-дълго отколкото е нормално в нашите традиционни срещи. Нямаме търпение да се върнем към тази творба и да продължим с оставащите глави. 

Разбрахме в какво се заключва добрата реторика. "Голяма е силата на живия глас" - това предизвика дебат за "онлайн" и "присъствена" комуникация.

Трябва да направим така, във всеки момент да сме живели достатъчно.“ - Открихме съвета на Сенека, че именно философията е това, което ни учи на това умение.

Какво кара хората да се стремят така ненаситно към бъдещето: никой не е постигнал себе си.“ - Надяваме се, че направихме една сериознастъпка в тази посока :-).


Новият Акропол насърчава и организира събития, които директно подпомагат развитие на философското мислене, на споделяне на идеите чрез дебат развиващ толерантност и диалог.

  • Сподели:

Предстоящи събития