Литературен клуб: Сенека - „За гнева“ 1

Литературен клуб: Сенека - „За гнева“ 1

Литературен клуб: Сенека - „За гнева“ 1

28 05, 2022
Категория - Дебати

В края на май месец се проведе още едно издание на нашият философски литературен клуб. За пореден път се върнахме към нашият любим автор Сенека с тема актуална за живота на всеки човек - „За гнева“. Участниците имаха възможност да се докоснат по-подробно до различни аспекти от това как да размишляваме по отношение на гнева и неговите прояви.

По време на дебата разгледахме въпросите:

- коя е психологическата причина на гнева

- има ли волеви елемент в началото на гнева на гнева

- дали гневът може да води до конструктивни последствия, ефективен ли е гневният войн в своето нападение

- кои са традиционните оправдания към позволяването на гнева и техен критичен анализ

Предстои втора част, в която ще се разгледат практически съвети за контрол над гнева.

  • Сподели: