МОНА ПРОВЕДЕ СВОЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА 2013 Г.

МОНА ПРОВЕДЕ СВОЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА 2013 Г.

МОНА ПРОВЕДЕ СВОЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА 2013 Г.

15 05, 2013
Категория - Специални събития

Международна Организация Новият Акропол (МОНА) проведе годишното си общо събрание в град Тел Авив (Израел), на коeто присъстваха делегати от около петдесет страни на четири континента: Европа, Азия, Америка и Океания.

Акценти от Програмите за Философия, Култура и Доброволчество на МОНА бяха представени от делегациите, включително и фигури като: през последната година повече от 3000 души са присъствали на курсовете ни по Въведение в Сравнителна философия на Изтока и Запада, в центровете на МОНА по света има 673 библиотеки с отворени програми за четене и по отношение на доброволческите ѝ програми – повече от 2000 действия са предприети по цял свят, включващи 40 000 доброволци, а възползвалите се от тях са около половин милион души.

Промените, приети от Народното събрание, включват и предстоящо откриване на центрове на МОНА в няколко нови държави в Европа, Америка и Азия, както и нови програми за изследване и за обучение в областите Наука и Изкуство.

  • Сподели:

Предстоящи събития