2015 ВИДЕО: ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБЪР СВЯТ

2015 ВИДЕО: ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБЪР СВЯТ

2015 ВИДЕО: ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБЪР СВЯТ

26 07, 2016
Категория - Образование, Култура

През 2015 година продължихме с нашите дейности в областта на философията, културата и доброволчеството. В рамките на този период организирахме 3 342 международни проекта, в които се включиха 44 262 доброволци от 5 континента и помогнаха на 935 616 нуждаещи се по света. Вижте кратък откъс от това, което постигнахме заедно:

https://www.youtube.com/watch?v=2XzcM7-WJwM

  • Сподели: