ЛЕКЦИЯ: ПАМЕТ

ЛЕКЦИЯ: ПАМЕТ

ЛЕКЦИЯ: ПАМЕТ

03 05, 2015
Категория - Образование

Новият Акропол проведе лекция на тема: ПАМЕТ 
практическа психология

Събитието се проведе във вторник,
на 26 май 2015 г., от 19 ч., в нашето седалище
на адрес гр. София, ул. Генерал Гурко 38, ет. 2.

Ето подтемите, с които лекцията ни запозна:

  • Какво е паметта и кои видове памет познаваме?
  • Каква роля играе паметта в нашия живот?
  • Как да помним по-добре?
  • Какво да (не)помним?
  • Памет на Тялото, Душата и Духа

“Истинското познание е реминисценция на Душата.” Платон

  • Сподели:

Предстоящи събития