"ЕКО-ВИТОША"

"ЕКО-ВИТОША"

"ЕКО-ВИТОША"

ПОМОГНИ С НАС НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША!

НАШЕТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Осиновихме туристическа алея в природен парк „Витоша“ между хижите „Бор“ и „Боерица“/„Планинарска песен“, която е най-високо разположената от всички пътеки в парка.
Осиновяване: 5.12.2016 г.
Първата работна дейност: май 2017 г.

КАКВО ПРАВИМ
Почистваме водостоците, канавките и пътеката от боклуци и натрупала се шума; осигуряваме проходимостта на алеята; лакираме, ремонтираме и/или изграждаме части от туристическата инфраструктура – дървени мостове и скари.

Провеждаме няколко акции през годината, обичайно през лятото, за да подготвим алеята за нейните посетители.

Поддържаме пътеката с доброволните усилия на екипа и членовете на нашата организация и със съдействието на служителите от дирекцията на ПП „Витоша“.

ЗАЩО 
1) Поддържайки пътеката в изправност, създаваме безопасни условия за планинарите, преминаващи през тази местност, чийто терен е по-взискателен.

2) Така спомагаме и за опазването на горската природа – когато хората минават само по обособените за разходка и преходи алеи в парка се намаляват възможните неблагоприятни въздействия от човешкото присъствие в него, като замърсяване, унищожаване на ценни и редки растения, безпокойство и прогонване на дивите животни.

НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ ДОСЕГА
от май 2017 до ден днешен на алеята проведохме:

Акции

Проведохме 17 акции - в рамките на 17 работни дни на пътеката.

Еднократно или редовно участваха 204 доброволци.

Отработени са 937 часа.

ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕМ
За да продължим да помагаме имаме текуща нужда от: работни ръкавици, чували за отпадъци, четки за боядисване, голямо количество лак и разредител, подходящи пирони, дървесина, триони, метли, лопати...

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ? 
Можеш да ни подкрепиш с парично дарение, като преведеш избрана от теб сума по следната банкова сметка:
"Новият Акропол България" - Банка: ОББ - IBAN: BG66UBBS88881000917183
- текст: "Дарение ЕКО-ВИТОША"
Средствата ще бъдат използвани за закупуването на необходимите за поддържането на пътеката материали и инструменти.

  • Можеш да ни помогнеш и като дариш нужните ни материали и инструменти, след предварителна консултация с нас.
  • А ако искаш да се включиш като доброволец в една от акциите ни през годината, свържи се с нас (тел. 0884 790 236)

НАШИТЕ ПЛАНОВЕ 
Ако средствата от даренията надхвърлят сумата, нужна за текуща поддръжка на алеята, планираме да изградим кът за отдих с беседка, пейки и чешма.

В раздел „НОВИНИ“ и на нашата Фейсбук страница може да следите новостите покрай настоящото ни приключение – там споделяме снимки, дела и преживявания от мероприятията ни по работата на пътеката.

ПОДКРЕПИ АЛЕИТЕ НА ВИТОША!

  • Сподели: