Воинът в теб

Воинът в теб

Воинът в теб

10 10, 2023
Категория - Образование

"ВОИНЪТ В ТЕБ"

В поредицата публични лекции засягаме редица теми, актуални за съвремието ни. Последната разгледана тема носеше заглавието „Воинът в теб“. Обсъдихме т.н. "Философия на Борбата", чиито принципи почерпихме от източните традиции (Бушидо, Кшатрии, ...), от западното Рицарство, както и от нашия собствен опит извличин от практическата философия, с която се занимаваме. 

Живата дискусия, която я последва, повдигна много въпроси. Казват, че животът е борба, но най-значимата такава е не със света, който ни заобикаля, а нашата всекидневна вътрешна борба – с нас самите. Със себе си се сблъскваме всеки ден. Препъваме се често в нашия вътрешен враг – страха. За да успеем да го преборим, е необходимо да развиваме съзнателно нашата смелост и борбеност. Да не се предаваме пред изпитанията, а да ги приемаме като възможности за израстване. Трябва да сме последователни в постигането на целите ни, без да изневеряваме на себе си, а да бъдем водени неотклонно от принципите ни, базирани на вечните, надвременни ценности – воля, смелост и чест - за да напредваме успешно по пътя на нашето усъвършенстване.

Синтезът на нашите съвети:

  • Да тренираме ума си
  • Всеки ден да осъществим една малка победа над себе си
  • Разумно да се упражняваме в това, което ни носи дискомфорт
  • Да си намерим обществено полезна кауза, за която да се борим
  • Да се обградим с хора, които имат същата мисия/ценности като нас
  • Да си забраним думата „не мога“
  • Сподели:

Предстоящи събития