Символи: ШАХ

Символи: ШАХ

Въпреки че произходът на шаха е все още неизвестен и мистериозен, е почти сигурно, че той е възникнал на изток, макар и на запад да са завладени от него. Знае се и че в началото играта на шах е била част от стратегията на воините и поради тази причина е била приложена при Кшатриите (кастата на воините).

Черните и белите шахматни фигури били символ на тъмнината и светлината, на войната между Титаните и Боговете, между Асурите и Девите. Шахматната дъска символизира видимия свят, подвластен на черното и бялото или на ин-ян дуалността. Състои се от 64 квадрата – това е числото на реализацията на космическото единство. Има 64 хексаграми в “И Чинг” – китайската книга на промените, написана от Конфуций.

8-те триграми с техните 8 комбинации представят 64-те промени или състояния на преход. Те са в процес на непрекъсната трансформация с изменението на една от трите линии на триграмите. Този процес символизира живота: постоянен и променящ се. “Нищо не е статично” казва Хермес Трисмегист в Изумрудения Скрижал, който със своите 7 принципа, синтезира цялата мъдрост на древен Египет.

Шахматната дъска символизира както пространството, където властват космическите сили, така и вътрешното пространство у човека, където той се бори със себе си, или с други думи казано – това е Курукшетра от индийската Махабхарата.

Играта на шах се основава на интелигентност и концентрация. Това е и причината, поради която е много по-лесно да научиш логиката и да практикуваш играта директно на шахматната дъска, отколкото от наръчник за прилагане на стратегия.

Според проф. Клаус, декан по философия в Хумболтовия университет, “човек се учи по-добре, докато играе, отколкото докато слуша абстрактни уроци”. Това обяснява и влиянието, което “царят на игрите” има: той учи чрез практика, съчетавайки едновременно самоконтрол, контрол над ума и аналитична дисциплина чрез прогресивно развитие на логическа практика. Има някакъв вид диалог, отчасти научен и отчасти магически, аналитичен и в същото време интуитивен, красноречив и мълчалив в този умствен двубой, какъвто е шахът.

Автор: Новият Акропол

  • Сподели: