Символи

Символ: СВЕТЛИНА
Символ: СВЕТЛИНА

Светлината се разглежда във връзката си с тъмнината, за да символизира променливите и допълващи се величини на еволюцията. Това е познанието, синтезир

Природни символи
Символи: ПИРАМИДА
Символи: ПИРАМИДА

Коренът на думата пирамида (от гръцки "pyr", което означава "огън") е символ на огъня. В своето най-възвишено значение се свързва и с Духа и огнената

Човешки символи
Символи: ПЕРЛА
Символи: ПЕРЛА

Перлата (бисер или маргарит) е скъпоценно украшение, което, заради нежния си матов блясък, се смята за лунно и женствено, а сферичната му форма с

Природни символи
Символи: СПИРАЛА
Символи: СПИРАЛА

Според Мирча Елиаде символизмът на спиралата е доста сложен и с неясен произход, но може да се каже, че в по-голямата част от древните традиции спирал

Природни символи
Символи: КАДУЦЕЙ
Символи: КАДУЦЕЙ

Кадуцеят е един от най-древните символи, гравиран още върху вазата за възлияния на цар Гудеа от Лагаш, 2600 пр.н.е., както и върху каменните таблички

Митични символи
Символи: ДРАКОН
Символи: ДРАКОН

Драконите са митични същества във форма на влечуги, напомнящи понякога крилати крокодили или гигантски змии. Думата „дракон“ идва от гръцката dra

Митични символи
Символи: АНКХ
Символи: АНКХ

Анкх е вид кръст, чийто символизъм е изключително сложен и има многобройни значения. Откриваме го във всички религии и култури като изображение на Чов

Човешки символи
Символи: ФЕНИКС
Символи: ФЕНИКС

Според Херодот и Плутарх фениксът е прелетна птица от Етиопия, надарена с изключително дълголетие и със силата веднъж изпепелена в огъня, да се възраж

Митични символи
Символи: ДЪРВО
Символи: ДЪРВО

Със своите корени, дълбоко заровени в почвата, и клони, издигащи се към небесата, дървото е универсалният символ на връзката между Земята и Небето. То

Природни символи
Символи: ПРЪСТЕН
Символи: ПРЪСТЕН

Пръстенът символизира силата на великите мъже и законовата власт, чийто печат носи. В Гърция Зевс разрешава на Херакъл да освободи Прометей, като о

Човешки символи