Символи: СКАРАБЕЙ

Скарабеят е най-почитаният, най-често срещаният и най-познатият египетски символ. Неговата символика е двойна: със своите прибрани крила той символизира ученика – един все още незапочнат духовен живот. Той тръгва по своя път, опитвайки се бавно да разтвори крила, докато не ги размаха бързо. И ето че тази животинка, пълзяща и оставяща следи по земята сякаш е надраскана, се издига и полита към слънцето, трансформирайки се в Хепри – символ на началото и на Всевишния, свързани с Амон – крилатия слънчев диск.

По-късно гърците и румънците ще приемат изречението, което се смята, че било гравирано върху твърдите стълбове, които подпирали свещените скарабеи в Египетските храмове: “Аз съм Хепри – ученикът. Когато моите крила се разтворят, ще се възкреся.”

Египетският йероглиф “Хепри” означава “да успея да бъда”, т.е. да се осъществя, да придобия определена форма, да се възстановя. Ето защо скарабеят е символ на възкресението, образ на самоподновяващото се Слънце. Изобразяван държащ топче между крачетата си, той представлява от една страна слънцето, което всеки ден се издига над хоризонта и от друга страна – ученика, който се възражда от собствената си деградация. През целия си живот скарабеят се движи по земята, търкаляйки пред себе си тежко топче тор, от което ще се роди отново, тъй като е снесъл яйцата си в него. И така, в края на живота си, той ще разтвори крила и ще се издигне към слънцето, сигурен в своята съдба, знаейки, че точно в този миг той е роден, за да лети.

В Китай откриваме същото символично тълкуване: “Скарабеят търкаля своето топче, в което се заражда животът.” се казва в книгата “Тайната на Златното Цвете”. Тао коментаторите посочват дейността на торния бръмбар като пример за умението да правиш това, което за всички изглежда неумело, за съвършенството на това, което изглежда несъвършено. Това са критериите на Мъдростта, за които говори Лао Дзъ.

Свещената книга на маите Чилам Балам изобразява скарабея като най-мръсното на Земята, както в материално, така и в морално отношение, предопределено да се превърне в нещо божествено.

Автор: Новият Акропол

  • Сподели: