Символи: АНГЕЛИ

Символи: АНГЕЛИ

Ангелите се смятат за невидими посланици, обитатели на Небето, за същества на светлината и символи на лекотата, на огъня, дори и на бойната мощ. Ангелите винаги са присъствали във въображението на човека. Всички цивилизации признават съществуването на тези добронамерени духовни същества, които си сътрудничат с Твореца в зависимост от техния ранг в небесната йерархия. Посредници между Бога и света, понякога надарени с ефирно тяло, ангелите символизират божествените функции, както и връзката между Бога и неговите създания. Земните йерархии са отражение на небесните. Ангелите също така са предвестници на свещеното присъствие. Те ни съпътстват и ни помагат, когато имаме нужда. Юдео-Християнската традиция дава имена на някои от ангелите, като например тези на тримата архангели: Михаил, убиецът на дракони; Гавраил, посланникът и инициаторът; и Рафаил, покровителят на лекарите и пътешествениците.

В древна Индия, Вселената се е смятала за йерархия на активните сили – ангелски и демонски, божествени и героични. Тази вселена е изградена от седем нива (локи), които идват от невидимия си произход и стигат до видимото си проявление. Тя е обитавана от безброй богове, ангели и демони, които заедно се опитват да служат на “Дхарма” – Висшия универсален Закон, чрез “Карма” – закона на действието и противодействието, които са двата основни закона в ориенталската култура.

В Гърция, Платон разказва чрез Сократ за “даймониони” (демони), като декларира, че във всеки добър човек живее един от тези “защитни духове”, който може да се открие между смъртното и безсмъртното, между човешкото и божественото, между осезаемото и интелигибилното, който обича истината и води човека към добротата, красотата и щастието. Ето защо, според всички традиции, всяко човешко същество има ангел-хранител (или три, както твърди С. Агрипа, според който всяка една от трите равнини на човешката личност (ментална, емоционална и физическа) има по един ангел-хранител). Този ангел защитава човешкото същество, за което е отговорен, за да го накара да се развива в посоката на собствената си духовна реализация.

Всички религии твърдят, че Бог никога не изоставя човека и че иска да изпрати на всеки един от нас ангел-пазител, така че да можем да чуем гласа му, шептящ загадъчни думи или даващ ни нареждания, за да се събуди нашата съвест. Според легендите ангелите – бързи, крилати пратеници на Небето, винаги са били носители на добри вести за човешките същества.

  • Сподели: