Символи: КОЛЕСНИЧАР

Колесничарят символизира овладяването, себеконтрола и спокойствието на ума и на психиката, така непрестанно променящи се и нестабилни. Той намалява многообразието, достигайки ни от външния свят към вътрешното единство на волята.

Конете на колесницата са нашите инстинкти и желания. Те са четири в съответствие с броя на нивата, от които е изградена човешкия организъм. Според ученията на най-старите източни традиции, човекът е разделен на седем нива: три от тях изграждат Духа, чийто символ е триъгълникът (Атма, Будхи, Манас), а останалите четири образуват квадрата (Кама Манас, Линга Шарира, Прана Шарира и Щула Шарира), който символизира материята или физическото тяло, което е поддържащо Духа.

Колесничарят се намира точно между тези две части, на моста, наречен “антакарана”, свързващ горните с долните нива, които бихме могли да наречем съответно душа и тяло. Колесничарят символизира пробудения ум, който се бори да получи контрол над “четирите коня”, над четирите материални нива, всеки един от които опитващ се да дръпне останалите в своята посока. Често се налага колесничарят да ги връща обратно в посоката, която той сам е избрал и да ги подчинява на собствената си воля. По този начин той обединява и хармонизира огъня на страстите, овладявайки интелигентността и разума.

Колесничарят е душата, която се пробужда и вижда себе си разделена. Тя разбира, че трябва да се бори, за да накара своята духовна природа да надделее над материалното, държейки здраво юздите на квадригата. Ръката, държаща юздите, символизира възелът, който обединява духовната и физическата сила, двата антагонисти в тази битка. Платон засяга тази тема в диалога между Сократ и Федър.

Най-известният и символичен колесничар е Арджуна – принцът на Пандавите, който, воден и окуражаван от духовния си учител Кришна, се бори срещу своите братовчеди, Кауравите, за да завладее царството на Хастинапура. Тази битка е наречена “Бхагавад гита” или “Божествена песен” и е един от най-известните и символични епизоди в цялата индийска литература. Бхагавад гита е част от епоса “Махабхарата”. Арджуна е основният герой в тази вътрешна война, наречена от ацтеките “война на цветята”. Арджуна е ученикът, който, следвайки своя учител, ежедневно се опитва да се пребори със своята истинска същност, за да овладее и себе си.

Автор: Новият Акропол

  • Сподели: