Символи: ПРЪСТЕН

Пръстенът символизира силата на великите мъже и законовата власт, чийто печат носи.

В Гърция Зевс разрешава на Херакъл да освободи Прометей, като оставя върху ръката му желязна халка с парче скала от Кавказ в знак на подчинение на гръмовержеца. Всеки възел, който изцяло обхваща част от тялото, заключва неговите свръхестествени сили, пречейки на притежателя му да действа свободно.

Според будистите пръстенът е символ на необятните небеса, на затворената окръжност, различаваща се от спиралата. Това е Раят, изобразяван като кръг, в противовес на Земята, представяна като квадрат.

На езотерично ниво пръстенът се свързва с пояс, който пази места и тайни. Когато получиш пръстен, сякаш отваряш врата; когато го слагаш на ръката си, предпазваш себе си, а когато го слагаш на нечия друга ръка, сякаш си готов да приемеш подарък от него.

Пръстенът е представян и като огнен кръг, обгръщащ Шива, който танцува своя космически танц, олицетворявайки зодиакалния кръг. В този случай пръстенът е разделен на две части: активна (еволюция) и пасивна (инволюция), като Зодиака или като гностическия Уробор. Така той представя жизнения процес на Вселената и на всички нейни създания чрез космическия танц и кръговрата на Природата, чието вечно съзидание и разрушение позволява еволюцията на всички същества.

Много легенди разказват за пръстените-талисмани. В Скандинавската митология тези специални пръстени са свързани с елфите и джуджетата, които ревностно ги пазят. Често те са предлагани на хората като пръстени, носещи магическа защита. Ако притежателят пази своя пръстен-талисман, той ще му донесе късмет, но загуби ли го, ще го сполетят мъки и позор, така както Вагнер ни напомня в “Пръстенът на Нибелунгите”, част от неговата тетралогия.

В европейската литература често се споменава за “пръстена на Гигес” от Платон: бронзов пръстен, който сложен на ръката, прави притежателя му невидим.

Автор: Новият Акропол

  • Сподели: