Колкото по-малко е нужно на човека

“Колкото по-малко е нужно на човека, толкова по-близо е той до боговете.” - ЗА БОГАТСТВОТО
“Онова, което не можеш да избегнеш, посрещни с добре дошло.” - ЗА БОГАТСТВОТО
“Беден е не онзи, който има малко, а този, който иска да има повече.” - ЗА БОГАТСТВОТО
“Мъдрецът не се запасява, но колкото повече прави за другите, толкова повече забогатява, колкото повече дава на другите, толкова повече има.” - ЗА БОГАТСТВОТО
“Имам по-малко, отколкото се надявах, но може би се надявах повече, отколкото трябваше.” - ЗА БОГАТСТВОТО
“Искай прекалено, за да получиш колкото ти трябва.” - ЗА БОГАТСТВОТО
“У нас са вложени семената на всички изкуства и Бог като учител изважда дарбите из тайните на душата.” - ЗА БОГАТСТВОТО
“Сиромах сред богатства – това е най-тежкият вид бедност.” - ЗА БОГАТСТВОТО
“Доволният от себе си е богат.” - ЗА БОГАТСТВОТО
“Нищо не е по-ценно от днешния ден.” - ЗА ВРЕМЕТО, ЗА БОГАТСТВОТО
“Знанието е по-ценно от богатството. Защото знанието пази теб, докато ти пазиш богатството.” - ЗА БОГАТСТВОТО