Личности

АРИСТОТЕЛ 384 - 322 пр. н.е.
Категории - Антика
Държава - Гърция
Професия - Философ
ПЛАТОН 427 - 347 пр. н.е.
Категории - Антика
Държава - Гърция
Професия - Философ
СОКРАТ 469 - 399 пр.н.е.
Категории - Антика
Държава - Гърция
Професия - Философ
СЕНЕКА 4 пр. н.е. - 65
Категории - Антика
Държава - Рим
Професия - Философ