ДА БЪДЕШ ЩАСТЛИВ В СВЯТ НА ТРЕВОЖНОСТ

ДА БЪДЕШ ЩАСТЛИВ В СВЯТ НА ТРЕВОЖНОСТ

ДА БЪДЕШ ЩАСТЛИВ В СВЯТ НА ТРЕВОЖНОСТ

Общоизвестно е, че живеем в свят, който преминава през една голяма криза. Свят, който постоянно се трансформира, който върви към дълбоки промени. За много от тях не подозираме, докато други вече се виждат и усещат. Тези промени са все по-интензивни, извършват се на всички нива – от икономическото и социалното, които засягат човешкото население, до екологичното, което засяга флората, фауната и планетата като цяло.

Няма нужда да изброяваме огромното количество растителни и животински видове, които са застрашени от изчезване… Глобалното затопляне на планетата, замърсяването и разтопяването на полярните ледове принуждават стотици видове да емигрират в други зони с надеждата да открият по-добри условия за оцеляване. Народите също емигрират в други градове с надеждата да открият по-добри условия за живот, отколкото в своите собствени.

Старите световни сили: Европейският съюз, САЩ и Япония се намират в пълна криза, която е не само икономическа, но и криза на собствената идентичност, а да не говорим за кризата на човешките морални и духовни стойности. Други нови икономически сили се подготвят на хоризонта и също искат да намерят своето място в света: Китай, Бразилия, Индия…

Разрушаването на околната среда, масовостта на хората в големите градове и системната експлоатация на ресурсите на планетата продължават да се увеличават неумолимо. Откриваме природни катастрофи на все повече места по света.

Спешно трябва да се намерят решения. Не е достатъчно да се търсят с добри думи, изричани повече с добра воля, отколкото с ефективност, от хуманитарни и екологични асоциации. Трябва решенията да се открият и да се приложат. Новият Акропол също предлага рeшения, като ги прилага ефективно в повече от 60 страни, в които има представителство. Читателят може да се увери в това, разглеждайки страниците на нашите клонове по в света или нашия ежегоден Бюлетин.

Нашите решения се основават на едно философско преосмисляне на живота, на нашата цивилизация и на човешкото същество не като враг на Природата, която трябва да експлоатира, а като неин съюзник. Какъв е смисълът на еволюцията на човешкото същество? Каква е нашата мисия в света? Големите мъдреци и учители са говорили, че най-голямото благо за човека е щастието. Кой не иска да бъде щастлив? Всички искаме да сме щастливи. Но въпросът е на какво основаваме критерия за своето щастие.

За голяма част от човечеството в наши дни щастието се основава на придобиването и поддържането на материални блага, били те собственост, социален престиж или материална сила. Но настоящата реалност в света показва, че това не прави хората щастливи, а точно обратното – създава повече тревожност, за да се притежават още повече материални блага или за да се запази това, което вече се притежава.

В Новият Акропол мислим, че щастието се основава на по-важни неща. Основава се на чувството за истинска морална отговорност пред нас самите, пред нашите близки и пред Природата. Основава се на събуждането на душата и на съзнанието. Това провокира едно истинско духовно развитие, което довежда до солидарност, съжителство и сплотеност между хората.

За радост вече не сме единствените, които мислят по този начин и които виждат в това възможно решение на настоящата световна криза. В средата на юли 2011 се случи нещо, което би било немислимо преди три десетилетия: Генералната Асамблея на Обединените нации на ООН прие една необвързваща резолюция, като превърна Щастието в “показател за развитието” на една страна.

Това предложение бе изложено от правителството на Бутан (държава в северна Индия), от техния представител в ООН Лату Вангчук с цел да се постави щастието в центъра на международното политическо управление. Накрая то бе прието със седемдесет и шест сподръжника, един от които е Обединеното Кралство.

Идеята се основава на модела за “Брутно Национално Щастие”, който измерва качеството на човешкия живот, като се опитва да намери равновесие между материалното и духовното. Това означава, че по някакъв начин много страни са осъзнали факта, че показателят за Брутния вътрешен продукт на една страна не е достатъчен, за да задоволи нуждите на хората, които не са единствено материални.

Примери като тези ни карат да разберем по-добре значението, което има Новият Акропол като международна философска, културна и доброволческа организация. Посредством формирането на по-добри човешки същества, Новият Акропол се стреми да създаде един по-добър свят за всички нас, където да цари едно истинско уважение към другите и към Природата.

  • Сподели:

0 коментара

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.