Наука

МАНИФЕСТ ЗА ЕДНА ПОСТМАТЕРИАЛИСТИЧНА НАУКА
МАНИФЕСТ ЗА ЕДНА ПОСТМАТЕРИАЛИСТИЧНА НАУКА Колектив от автори

Манифестът е публикуван в списание “Explore” и постепенно се присъединяват към него стотици други учени (вижте подробности на английски език).