Жан Грюнфелд

СИМВОЛИКАТА НА ПРОЛЕТТА
СИМВОЛИКАТА НА ПРОЛЕТТА Жан Грюнфелд

Символите на пролетното обновление в световните традиции: зороастризъм, християнство, бахаи, древна Гърция, и т.н.