Хармонията е единство

"Хармонията е единство в различието." - ЗА ХАРМОНИЯТА