Който се повдига

“Който се повдига на пръсти, не може дълго да стои. Който прави големи крачки, не може дълго да върви. Който се уповава само на своите очи – недовижда.” - ЗА ХАРМОНИЯТА