Многото цветове

“Многото цветове заслепяват зрението. Многото тонове заглушават слуха. Многото подправки развалят вкуса.” - ЗА ХАРМОНИЯТА