ДА НАДМОГНЕМ ГНЕВА И ДА РАЗВИЕМ СВОЯ КУРАЖ

ДА НАДМОГНЕМ ГНЕВА И ДА РАЗВИЕМ СВОЯ КУРАЖ

ДА НАДМОГНЕМ ГНЕВА И ДА РАЗВИЕМ СВОЯ КУРАЖ

Холерикът е два пъти роб. Първо на самия себе си, защото една част от неговата душа – най-грубата и животинска, е по-силна от другата, която е фина и мислеща. Също така е роб и на останалите… Загубата на контрол над себе си го прави податлив на контрола на останалите, които умеят да се възползват от това обстоятелство за негова сметка.

Душата на холерика е в ръцете на останалите… Колко е лесно да ядосаш холерика с аргументи, които го предизвикват да избухне! Колко лесно е тогава да го накараш да вземе решения, които временният “господар” му е внушил. Господарят на ситуацията ще го накара да повярва, че той е този, който ръководи своите действия и думи, но всичко е предварително решено…

Хубаво е да се надмогва гневът и още по-хубаво е да бъде заместен от куража. Този кураж, който черпи своята енергия от разума, куражът, който мисли, преди да действа, който действа със сърцето така, както самият латински произход на думата разкрива: “cor, cordis” – сърце и “agere”, инфинитив на “ago, agis” – работя. Накратко, “coragere” – Работя със Сърцето.

Куражът подлага на изпитание истинската душа на човека. Това е способността да виждаш нещата такива, каквито са, да си умерен в емоциите, да слушаш, да тълкуваш идеи, да избираш валидното, да отхвърляш безполезното, да действаш справедливо.

Една справедливост, която не се ограничава с външните действия на човека, но също така е приложима за вътрешната му работа над себе си и за принципите, които съществуват в него, установявайки един истински ред, който го подтиква да се ръководи, да се дисциплинира, да бъде приятел на себе си.

Делиа Стайнберг Гузман

Делиа Стайнберг Гузман

Делиа Стайнберг Гузман

Философ, пианист, президент на международна организация Новият Акропол

0 коментара

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.