Фернандо Шварц

ПРАКТИКУВАНЕТО НА ФИЛОСОФИЯ
ПРАКТИКУВАНЕТО НА ФИЛОСОФИЯ Фернандо Шварц

Първа цел на философията трябва да бъде развиването на самоувереност, което предполага да приемаме трудностите в живота и да се справяме с тях.